Stali sme sa členmi FEKM RD

Dňa 3. februára 2019 sme sa stali oficiálnymi členmi Európskej federácie KravMaga Richard Douieb a pridali sme se k najväčšej federácii KravMaga na svete, ktorá má viac ako 20.000 členov. Vo Federácii je zahrnutých 15 štátov Európy a tiež Kanada.

Inštruktor Krav Maga

Nižšie nájdete certifikát preukazujúci kvalifikáciu federálneho inštruktora pre Krav Maga s platnosťou od 21.12.2015.

Inštruktor držiteľom 1°DARGA

Od 25. apríla 2015 je náš inštruktor držiteľom čierneho pásu 1° DARGA Krav Maga. 

Certifikát z akadémie na výcvik pre ochranu osôb

Inštruktor je mimoriadnym absolventom kurzu Akadémie ochrany osôb GROUPE 9. 7-týždňovú stáž absolvoval s najlepším prospechom 19,2/20